Avtor: zujelsane Objavljeno: 14. 11. 2021

Oznanila - 14. november 2021

33. nedelja med letom

»Nebo in zemlja bosta prešla, moje besede pa nikakor ne bodo prešle.«
»Za tisti dan ali uro pa ne ve nihče, ne angeli v nebesih ne Sin,
ampak samo Oče.« (Mr 13,31-32)

Nedelja
14. 11.

33. nedelja med letom

svetovni dan revnih

sv. Lovrenc Irski, škof

Jelšane ob 10.30

za vse žive in rajne župljane

● teden zaporov

Ponedeljek
15. 11.

sv. Albert Veliki
škof, cerkveni učitelj

ni verouka za 7. r.

Torek
16. 11.

sv. Otmar, opat

sv. Marjeta Škotska, kraljica

Novokračine ob 16.00

++ Valenčič in Štefančič

Novokračine 2

Sreda
17. 11.

sv. Elizabeta Ogrska
redovnica

Jelšane ob 17.00

+ Vida in Valter Brozina

po namenu Jelšane 47

Četrtek
18. 11.

posvetitev bazilik
sv. Petra in Pavla

● češčenje

Jelšane ob 17.00

za zdravje

Petek
19. 11.

sv. Matilda, redovnica

sv. Abdija, prerok

Jelšane ob 17.00

++ iz družine Sušan in Zuconi

Dolenje 58

Sobota
20. 11.

sv. Edmund
kralj

Jelšane ob 17.00

+ Mirko Slosar

Nedelja
21. 11.

KRISTUS KRALJ
VESOLJSTVA

darovanje Device Marije

Jelšane ob 10.30

za vse žive in rajne župljane

● teden Karitas

 

Molitev v tednu zaporov
Gospod, Ti ponujaš svobodo vsem ljudem. Molimo za vse ljudi v zaporih. Razlomi vse obstoječe vezi strahu in osamljenosti. S svojo ljubeznijo podpiraj zaprte, njihove družine in prijatelje, zaposlene v zaporih in vse, ki zanje skrbijo. Ozdravljaj vse, ki so jih ranila dejanja drugih, še posebej žrtve kaznivih dejanj. Pomagaj nam, da si bomo odpuščali, ravnali pravično, ljubili usmiljenje in v ponižnosti hodili skupaj s Kristusom v njegovi moči in z njegovim Duhom danes in vsak dan. Amen.

+       +       +

Teden zaporov 2021: Pomislite na vrane. »Koliko več kakor ptice ste vredni vi« (Lk 12,24). Od 14. do 20. novembra 2021 v Katoliški cerkvi in drugih krščanskih Cer­kvah obhajamo teden zaporov z name­nom, da bi se kristjani zavedali potreb zapornikov in njihovih družin, žrtev kazni­vih dejanj, zaposlenih in vseh drugih, ki skrbijo za zapornike. [Več: tukaj in tukaj.]

Svetovni dan revnih obhajamo v Ka­toliški Cerkvi na 33. nedeljo med letom, torej danes, 14. novembra 2021. Papež Frančišek je pred 4 leti utemeljil izbiro te nedelje z besedami: to bo najprimernejša priprava na slovesni praznik Jezusa Kris­tusa Kralja vesoljstva; on se je poistovetil z malimi in ubogimi in on nas bo sodil po delih usmiljenja (prim. Mt 25,31-46). Pre­mislimo o tem, kako je uboštvo v samem srcu evangelija in kako ne bo moglo biti ne pravičnosti ne socialnega miru, dokler bo revež pred vrati naše hiše. Cerkev naj bo priča usmiljenja.

V svoji poslanici za letošnji že 5. svetovni dan revnih papež opozarja, da je pan­demija še povečala število revežev, saj milijonom ljudi prinaša revščino, trpljenje in smrt. Število revnih se čezmerno pove­čuje. Nekatere države trpijo hude posle­dice pandemije, tako da se najbolj ranljivi ljudje znajdejo brez najbolj potrebnih do­brin. Treba je brez pristranskih interesov najti najprimernejše rešitve za boj proti virusu na svetovni ravni in pomagati brezposelnim. Družbena solidarnost, ve­likodušnost in človeški napredek po­mem­bno prispevajo k reševanju te stiske. [Več o tem. Poslanica.]

Popolni odpustek lahko prejmemo do konca tega meseca. Lahko  ga nameni­mo rajnim. Pogoji so: spoved, obhajilo, obisk pokopališča; molitev veroizpovedi in očenaša po papeževem namenu. [Več ...]

PCT pogoj, razkužilo, maska in razdalja so potrebni za udeležbo pri sv. maši. [Več ...]