Razmišljanje ob Božji besedi za binkošti:

 

Prvo berilo: Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati. ( Apd 2,4 ): Binkoštnega dogodka, ki nam ga v prvem berilu opišejo Apostolska dela, sploh ne razumemo, če nimamo stalno pred očmi, da je Sveti Duh, ki pride na Cerkev, tako Duh Jezusa Kristusa kakor Boga Očeta, z drugimi besedami: Duh njune medsebojne ljubezni, ki gre tako daleč, da sta popolnoma drug v drugem, in ta ljubezen ima obenem svoj sad, tretjo osebo v Bogu. Kot daljno podobnost/ prispodobo temu/ tega imamo v stvarstvu zlasti tole: da je zakonska ljubezen med možem in ženo preko/iznad sebe rodovitna v otroku; vsak otrok je telesni dokaz dovršene/izpolnjene ljubezni: je 'eno telo' svojih staršev. Vihar in ogenj, s katerim Duh na binkošti napolni Cerkev kot celoto in vsakega posameznika s posebnim plamenečim jezikom, je zanjo od Boga Očeta in Sina dani ji dokaz njene rodovitnosti: v Duhu Božje rodovitnosti bo poslej tudi ona mogla biti rodovitna, kar se takoj izkaže v čudežu, da vsi narodi razumejo njen en jezik. To je pravo nasprotje prevzetnosti pri zidanju babilonskega stolpa: prevzetnosti, da bi bili iz moči človeškega duha edina mednarodna, nad Božjo edinostjo triumfirajoča edinost ( »Glej vsi so eno ljudstvo in imajo en jezik in to je začetek njihovega početja!« 1Nz 11,6 ), sedaj postane en jezik Cerkve, 'ki oznanja velika Božja dela', po Božji moči razumljiv vsem narodom. Vsi morajo ali morejo doumeti, da ta eden ne stoji v vrsti drugih, ampak jih sam prekaša, kakor Božja beseda in resnica prekaša vse verske iznajdbe ljudi. ( Hans Urs von Balthasar, teolog )

Drugo berilo: Kajti kakor imamo v enem telesu mnogo delov, ti deli pa nimajo vsi istega delovanja, tako smo tudi mi, čeprav nas je več, eno telo v Kristusu, posamezni pa smo si deli med seboj. ( Rim 12,4-5 ): Drugo berilo to izrecno pojasnjuje. Mnoštvo milosti, moč služb, ki jih deli troedini Bog, izhaja iz njene edinosti in meri na njegovo edinost. Ne gre za številne človeške kulture, ki jih napredujoča svetovna zgodovina skuša spojiti v umetno enotnost – zaman, če naj ohranijo svojo posebnost – ( prava ) edinost je marveč tista, ki jo udejanja Bog Oče v Sinu in Duhu, ki kot naprej dano razvija njuno notranjo polnost, pri čemer je vse posamez izoblikovano v službi polnosti edinosti. To izraža prispodoba telesa, ki ima le zavoljo svoje notranje živosti številne ude. Telo, ki je mišljeno, je istočasno duhovno, ki ga oblikuje Duh, in telesno, učlovečenemu Sinu pripadajoče telo. Oboje neločljivo: 'v/po enem Duhu smo bili vsi krščeni v eno telo': duhovno notranje življenje in zunanja konstitucija sta v Cerkvi neločljiva. ( Hans Urs von Balthasar )

Evangelij: Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda. Tedaj jim je Jezus spet rekel: »Mir vam bodi! Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljam.« In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal: »Prejmite Svetega Duha! Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih zadržite, so jim zadržani.« ( Jn 20,20-23 ): Do prvega izlitja Svetega Duha je prišlo zvečer, ko je Jezus vstal od mrtvih. Jezus je dihnil v apostole in s tem simbolično nakazal, da je s tem dejanjem prišlo do novega stvarjenja po Svetem Duhu. To je najlepše opisal apostol Pavel, ki govori o Jezusu kot novem Adamu. Izlitje Svetega Duha nad apostole je povezano z novim poslanstvom, ki so ga s tem prejeli. Jezus jim bo poslal, da bodo v njegovem imenu odpuščali grehe in tako delali za novo kraljestvo, ki se uresničuje po Svetem Duhu, ki ga Jezus vedno pošilja kot tistega, ki prinaša tolažbo, daje moč in krepi našo vero. ( Branko Balažic, SDB )

Vaš dar, ki ga namenjate za župnijo v škabico ali pri ofru lahko nakažete na TRR župnija Jelšane 55 6254 Jelšane     Si56  1010 0003 5013 697 Hvala!

 

Da boste lažje sodelovali pri svetih mašah med tednom in ob nedeljah prilagam link revije Magnificat, kjer dobite jutranjo in večerno molitev, ter vsa berila za svete maše in kratka razmišljanja ali pa na koncu večerne molitve razlago kakšnega svetnika.  Priporočam, ker je odlično. Sam to uporabljam. 

http://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/revija/magnificat?Open

 

Na radiu Ognjišče z mesecm majem bodo svete maše iz slovenskega narodnega svetišča Marije Pomagaj na Brezjah, med katerimi bodo brali šmarnice za odrasle. Za otroke pa bodo brali vsak dan ob 10.15.   V nedeljo pa se povežejo z radijem Slovenija - Ars tretji program.  V mesecu juniju pa bo prenos svete maše iz cerkve na Tromostovju v Ljubljani, ko bodo beali tudi vrtnice. 

V nedeljo je tudi sveta maša na tv Slovenija 2 ob 10.uri iz mariborske stolnice. Vodi nadškof dr. Alojzij Cvikl. To je zadnja sveta maša, ki se je prenašala vsako nedeljo. Ob 11.30 približno je oddaja Obzorja Duha, pred oddajo  pa še ponovitev oddaje Ozare, ki so v soboto ob 18.10. 

Na Nova 24tv bodo konec tedna prenašali kar tri papeževe dogodke. Najprej v soboto 30.5. ob 17.30 molitev rožnega venca iz lurške kapele v vatikanskih  vrtovih. Nato pa v nedeljo naprej ob 10.uri slovesno binkoštno sveto mašo iz bazilike svetega Petra v Vatikanu in ob 12.uri iz okna papeške palače pa še Raduj se kraljica nebeška ali Regina coeli, ki jo bo papež molil še zadnjič, kot jo bomo zmoili tudi vsi verniki, saj se z binkoštno nedeljo zaključuje velikonočni čas in se začenja čas med letom. 

 

nalagam novice...