OZNANILA   Podgraje-Jelšane 

Ker v šoli ni rednega pouka tudi verouka ne bo.

        

 

NEDELJA

22. november

KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA

za zdravje J

PONEDELJEK

23. november

Klemen I., papež, mučenec

za +Terezija Iskra P 79

TOREK

24. november

Andrej Dung-Lak ikn drugi vietnamski mučenci

za ++Anton in Milenka Iskra Z 68/Z 27

SREDA

25. november

Katarina Aleksandrijska, devica, mučenka

za +Bernarda Štuhec K 40

ČETRTEK

26. november

Leonad Portomavriški, redovnik, misijonar

za župnijo

PETEK

27. november

Modest in Virgil, škofa apostola Karantanije

za župnijo

SOBOTA

28. november

Katarina Laboure, redovnica, vidkinja

za  +Cvetka Štemberger N 70

NEDELJA

29. november

1. adventna nedelja – karitas – zaobljubljen dan Fabci

za +++Šajn K 61

 

DO  NADALJNEGA BODO SVETE MAŠE, KI BODO OZNANJENE BILE V KAPELI ŽUPNIŠČA BREZ PRISOTNOSTI VERNIKOV TUDI OB NEDELJAH. UDELEŽBA PRI MAŠI OB TV ALI RADIU. Zahvala vsem, ki ste darovali ob pobiru v teh štirinajstih dneh..

           NAŠA VEZ

PODGRAJE - JELŠANE NOVEMBER 2020

Tel.: 05-714-83-30 Gsm: 031-513-086

Tedenska oznanila na spletu:

 http://zupnija-podgraje.rkc.si

 http://zupnija-jelsane.rkc.si

01.11. nedelja - VSI SVETI – praznik. Darove, ki bi jih namenili za župnijo pri maši v škrabico ali ofer lako nakažete: Župnija Podgraje Podgraje 39 6250 Ilirska Bistrica TRR: SI56 1010 0003 5825 005 za Župnija Jelšane Jelšane 55 6254 Jelšane na TRR: SI56 1010 0003 5013 697

02.11. ponedeljek SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH

08.11. nedelja- 32. NAVADNA - ZAHVALNA NEDELJA,

15.11. nedelja- 33. NAVADNA – MARTINOVA NEDELJA,

22.11. nedelja- KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA – ZADNJA NEDELJA

                         CERKVENEGA LETA,

29.11. nedelja- 1. ADVENTNA NEDELJA–KARITAS-ZAOBLJUBLJEN DAN

                          FABCI,

          DO  NADALJNEGA BODO SVETE MAŠE, KI BODO OZNANJENE BILE V KAPELI ŽUPNIŠČA PODFGRTAJE BREZ PRISOTNOSTI VERNIKOV TUDI OB NEDELJAH. SVETE MAŠE SE LAHKO UDELEŽITE OB TV ali radiju.

 

PRIPRAVA STARŠEV NA KRST NJIHOVEGA OTROKA

V Ilirski Bistrici – župnišču v Trnovem prve tri sobote ob 16h:

7.11.; 14.11.; in 21.11.2020, če ne bo prestavljena zaradi epidemije. Za informacije se  obrnite na župnika v Ilirski Bistrici GSM: 031 738 494

URNIK VEROUKA V JELŠANAH

Sreda:   ob 1130  1. razred

              ob 1220 3. razred

              ob 1310  7. razred    

Četrtek: ob 12 20 2. razred

               ob 13 10 5. razred

Petek:    ob 7 h      8. razred

               ob 11 30 4. razred

               ob 12 20 6. razred     

Ob zahvalni nedelji se skupaj z Vami zahvaljujem Bogu za vse prejete dobrote preteklega leta.

Prav tako zahvala Vam vsem skupaj in posameznikom, ki s svojimi darovi, molitvijo in žrtvijo vzdržujete župnijo, župnika in sodelavce, pa tudi prispevate za škofijske potrebe in potrebe vesoljne Cerkve. Bog naj vam bogato povrne s svojo obilno dobroto in milostjo vse, kar storite za naštete potrebe. Želim Vam, da bi bili v občestvu združeni in bi Bog, ki je bogat po svoji dobroti in ljudomilosti Vam vsem poplačal vse, kar darujete in potešil vse Vaše resnične potrebe.

V tednu po zahvalni nedelji in pred Martinovo nedeljo bo vsakoletni »pobir«. V ta namen naj bi vsaka družina, če ne more vsak zaposleni prispevati kot znaša dar za dve sveti maši (to je 40 €). Svoje darove za »pobir« lahko oddate v župnijski pisarni Podgraje vsak dan od ponedeljka 9.11. dalje, v Trpčanah v torek 10.11. od 15h dalje na št. 14, v Kuteževem v torek 10.11. ves dan na št. 63, v Zabičah v sredo 11.11. od 16h do 17h.

V Jelšanah lahko oddate svoj dar »mito« pred ali po vsaki maši v Jelšanah ko bo maša v Jelšanah ali tudi kasneje, ko boste to zmogli. Hvala že vnaprej za Vaše razumevanje in pomoč.        

 Vaš župnik        Peter Pipan                                                                       

Na praznik vseh svetnikov se v molitvi in mislih spominjamo vseh naših rajnih, ki jih je Gospod poklical k sebi in že uživajo večno srečo v nebesih.

Nebesa so dar Boga in priložnost za nas, ki se še trudimo, da pridemo korak bliže – k njemu, ki nas kliče in vabi.

Znamo sprejemati ta dar? Trudimo se sleherni trenutek našega življenja, da bi nam bilo dano ta dar uživati v polnosti, kakor ga je za nas pripravil Bog.

Letos ves november moremo moliti za popolni odpustek in ga nakloniti rajnim. Za to je potrebno opraviti spoved, prejeti obhajilo, obiskati cerkev ali pokopališče, izpovedati vero in moliti po namenu svetega očeta.

Vera v vstajenje

Saj ni mogoče, da bi se življenje človeka končalo v temni luknji. Poglejmo raje skozi temačnost smrti k svetlobi, ki jo je Jezus prižgal v vseh človeških teminah.

Kakor nimam težav s sprejemanjem dejstva, da pšenično zrno, ki umre v zemlji, postane cvetoči klas in novo pšenično zrno, tako tudi nimam težav z vero, da bo čudovito bitje človek po svoji smrti na Zemlji vstal v novo življenje, v nebeško vesolje.

Verujem v vstajenje. Ne gre za vstajenje mrtvega telesa, ampak za vstajenje konkretnega človeka v celoti njegovega telesno-duhovnega bitja. Človek bo na novo ustvarjen, čeprav si nove duhovne telesnosti ne moremo predstavljati. Če hočemo o tem kaj reči, se lahko pogovarjamo samo o popolnosti, miru, veselju in sreči: novi ljudje v novi telesnosti v novem stvarstvu. 

Phil Bosmans

 

nalagam novice...