Avtor: zujelsane Objavljeno: 7. 11. 2021

Oznanila - 7. november 2021

32. nedelja med letom

Ta uboga vdova je vrgla več kot vsi, ki so metali v zakladnico. Vsi so namreč vrgli od svojega preobilja, ta pa je dala od svojega uboštva vse, kar je imela, vse, kar potrebuje za življenje.« (Mr 12,43-44)

Nedelja
7. 11.

32. nedelja med letom

zahvalna nedelja

obl. posv. koprske stolnice

Jelšane ob 10.30

za vse žive in rajne župljane

● nabirka za duhovniški dom

Ponedeljek
8. 11.

sv. Godfrid, Bogomir
škof

Novokračine ob 16.00

+ Ivan Potočnik in Lado Baša

Novokračine 64

Torek
9. 11.

posvetitev
lateranske bazilike

● ob 9.00 biblična skupina

Jelšane ob 17.00: ++ starši Iskra, Sušak 26; nar. Novokračine 36

Sreda
10. 11.

sv. Leon Veliki
papež, cerkveni učitelj

Jelšane ob 17.00

+ Zora Grahor

Dolenje 14

Četrtek
11. 11.

sv. Martin iz Toura

škof

Jelšane ob 17.00        ● češčenje

+ Edvard, Radica in Ivan Grlj

Jelšane 47

Petek
12. 11.

sv. Jozafat Kunčevič

škof, mučenec

Jelšane ob 17.00

+ Zora Saftič

Dolenje 9

Sobota
13. 11.

sv. Stanislav Kostka
redovnik

Sušak ob 15.00

+ Ivan Fidel, 30. dan

Sušak 10

Nedelja
14. 11.

33. nedelja med letom

sv. Lovrenc Irski, škof

Jelšane ob 10.30

za vse žive in rajne župljane

začetek tedna zaporov

 

Zahvalna molitev
 

Tebe Boga hvalimo, *
   tebe Gospoda poveličujemo.
Tebe večnega Očeta * časti vsa zemlja.
Tebi vsi angeli, *
   tebi nebesa in vse oblasti,
tebi kerubi in serafi *
   neprenehoma prepevajo:
Svet, svet, svet si ti, *
   Gospod, Bog vsega stvarstva.
Polna so nebesa in zemlja *
   veličastva tvoje slave.
Tebe hvali * apostolov slavni zbor,
tebe prerokov * hvalevredno število,
tebe mučencev * sijajna vojska.
Tebe po vsej zemlji * slavi sveta Cerkev:
Očeta * neskončnega veličastva,
častitega tvojega Sina, *
   pravega in edinega;
in Svetega Duha * Tolažnika.
Ti, Kristus, * kralj veličastva,
ti si Očetov * večni Sin.
Ti se nisi branil učlovečenja v telesu
   Device, * da si odrešil človeka.
Ti si premagal želo smrti *
   in vernim odprl nebeško kraljestvo.
Ti sediš na desnici Božji *
   v slavi Očetovi.
Da prideš kot sodnik sodit, * verujemo.
Tebe torej prosimo, pridi na pomoč
   svojim služabnikom, *
   ki si jih odkupil z dragoceno krvjo.
Daj, da bomo v večni slavi *
   prišteti tvojim svetim.

       + + +

Za udeležbo pri sv. maši: običajni PCT pogoj, razkužilo, maska in razdalja.

Popolni odpustek lahko prejmemo še vse do konca meseca novembra in ga lahko namenimo rajnim. Pogoji so: spo­ved, obhajilo, obisk pokopališča, molitev veroizpovedi in očenaša po papeževem namenu.

Nabirka zahvalne nedelje (danes, 7. 11.) je namenjena za duhovniški dom v Šem­petru pri Gorici. Hvala za vaš dar.

Zahvala. Ob današnji nedelji se vsem sodelavcem v župniji iskreno zahvalju­jem za vso skrb, darove in pomoč. Za­hvaljujem se tudi v svojem imenu za vse potrpljenje, molitve, spodbude in darove.
Iz zahvale našega škofa Jurija: »Zahvaljujemo se pastoralnim delavcem in vernikom, ki z razumevanjem in dobro­hotnostjo sprejemajo priporočila in navo­dila in se jih držijo ter potrpežljivo prena­šajo pogovore in dogovore, usklajevanja in premike za podeljevanje in prejemanje zakramentov. Ohranjaj red in red te bo ohranil! In naj od Gospoda kmalu pridejo tudi časi olajšanja! (Apd 3,20).
Hvala še posebej za naše upokojene in zaslužne brate, ki s svojo molitvijo in žrtvijo zalivajo celotno trojno poslanstvo Cerkve: oznanjevanje in človekoljubje in bogoslužje. Po njihovi zaslugi Gospod daje rast vsemu našemu delu.«