Avtor: zujelsane Objavljeno: 12. 09. 2021

Oznanila - 12. september 2021

24. nedelja med letom

In vprašal jih je: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?«
Peter mu je odgovóril in rekel: »Ti si Kristus.«  (Mr 8,29).

Nedelja
12. 9.

24. nedelja med letom

Marijino ime

nedelja mladih

Jelšane ob 10.30

za vse žive in rajne župljane

srečanje s starši veroučencev

Ponedeljek
13. 9.

sv. Janez Zlatousti
škof, cerkveni učitelj

Jelšane ob 19.00

++ Čekada, Dolenje 30

Torek
14. 9.

Povišanje svetega Križa

Novokračine ob 18.00

++ Iskra in Šuštar

Novokračine 31

Sreda
15. 9.

Žalostna Mati Božja

Jelšane ob 19.00

+ Sandra Brozina, 8. dan,

Jelšane 37

Četrtek
16. 9.

sv. Kornelij, papež, muč.
sv. Ciprijan, šk., c. uč., muč.

Jelšane ob 19.00

++ iz družine Brentin

Jelšane 22

Petek
17. 9.

sv. Robert Belarmino

škof, cerkveni učitelj

Jelšane ob 19.00

+ Marica Brozina, Jelšane 26,

3. obl., nar.: sestra Grozdana

Sobota
18. 9.

sv. Jožef Kupertinski

duhovnik, redovnik

Novokračine ob 18.00

++ Ružič

in žrtve bombardiranja

Jelšane 22

Nedelja
19. 9.

25. nedelja med letom

nedelja
svetniških kandidatov

Jelšane ob 10.30

za vse žive in rajne župljane

Dolenje ob 15.00

za dobrotnike

 

Povišanje sv. Križa

Kraljevo znamenje, o križ,
kako v skrivnosti se blestiš:
Gospod, ki je ustvaril svet,
na lesu križa je razpet.

Pozdravljen, križ, edini up
na slavni dan povišanja,
pomnoži dobrim milosti,
izbriši krivdo grešnikom.

 

Žalostna Mati Božja

Mati žalostna je stala,
zraven križa se jokala,
ko na njem je visel Sin.

V grenko žalost zatopljena
je nje duša prebodena
z mečem silnih bolečin.

+     +     +

Zahvala. Vsem, ki ste sami dali pobudo in se zbrali ter v petek in soboto tako zavzeto in delavno žagali in cepili drva, izražam vse priznanje in iskreno zahvalo. Bog vas blagoslovi.

Teden mladih od 12. do 18. septembra se sklene s festivalom Stična mladih. Zato: mladi, vabljeni v Stično.

Srečanje za starše vseh veroučencev v nedeljo, 12. septembra, odpade zaradi karantene učencev in članov družin.

Verouk se bo zaradi karantene učencev začel v tednu po 19. septembru po že objavljenem predvidenem urniku.

Blagoslov obnovljenega kamnitega križa v Dolenjah, prihodnjo nedeljo, 19. 9., na nedeljo po prazniku Povišanja svetega Križa, ki je ta torek, 14. 9. Ob 15.00 bo najprej sveta maša v zahvalo vsem rajnim in živim dobrotnikom, med mašo darovanje (ofer) za kritje stroškov obnove (prilika za dar, morda v ovojnici, tudi tistih, ki ne morejo v cerkev), po maši v cerkvi ustrezne razlage in nagovori; sledi blagoslov križa ob cesti; po vsem tem pa druženje ob cerkvi sv. Ane.

Izbiranje novih članov Župnijskega pastoralnega sveta bo v nedeljo, 26. septembra, zato boste prihodnjo nedeljo, 19. 9., po maši v Jelšanah in v Dolenjah, prejeli glasovalne liste, ki jih vrnete na nedeljo glasovanja, 26. 9., pri maši.

Naši rajni: Gabrijela Valenčič, r. Ličan, Novokračine 28, umrla 26. 8., pokopana 30. 8. 2021; in Frančiška Aleksandra Brozina, r. Udovič, Jelšane 37, umrla 5. 9., pokopana 8. 9. 2021.

Ukrepi zaradi epidemije: ob vstopu v cerkev si razkužimo roke, v cerkvi nosi­mo masko in skrbimo, da je med posa­mezniki oziroma posameznimi družinami čim manj stikov in vsaj meter razdalje. Najboljša preventiva je cepljenje.