Avtor: zujelsane Objavljeno: 13. 11. 2022

Oznanila - 13. november 2022

33. nedelja med letom

»S svojo stanovitnostjo si boste pridobili svoje življenje.« (Lk 21,19)

nedelja
13. 11.

33. nedelja med letom

svetovni dan ubogih
v Sloveniji začetek tedna zaporov

sv. Stanislav Kostka, redovnik

Jelšane ob 10.30
     za vse žive in rajne župljane

ponedeljek
14. 11.

sv. Nikolaj Tavelić, mučenec

sv. Lovrenc Irski, škof

Jelšane ob 17.00
     + Franc Udovič
     Jelšane 75

torek
15. 11.

sv. Albert Veliki
škof, cerkveni učitelj

Jelšane ob 17.00
     + Zora in Elko Trošt
     Jelšane 55

sreda
16. 11.

sv. Marjeta Škotska, kraljica

sv. Otmar, opat

Novokračine ob 16.00
     v čast sv. Jožefu
     za srečno zadnjo uro

četrtek
17. 11.

sv. Elizabeta Ogrska
redovnica

Jelšane ob 17.00
     + Vera, mama Mateje
     Jelšane

petek
18. 11.

posvetitev bazilik
sv. Petra in Pavla

ob 18.00 predavanje

Jelšane ob 17.00
     v priprošnjo in zahvalo
     za zdravje, Dolenje 54 a

sobota
19. 11.

sv. Matilda, redovnica

sv. Abdija, prerok

Novokračine ob 16.00
     + Jože Valenčič
     Novokračine 18

nedelja
20. 11.

KRISTUS
KRALJ VESOLJSTVA

začetek tedna Karitas

sv. Edmund, kralj

Jelšane ob 10.30
     za vse žive in rajne župljane

Molitev za prihodnjega škofa
(sestavil škof Jurij, ki želi, da jo molimo)

Ti, Gospod, si naš Pastir!
Mi smo tvoje ljudstvo in čreda tvoje paše.
Ti poznaš srca vseh in Ti že veš,
kdo bo prihodnji pastir naše škofije.
Pomagaj nam, da bomo našli tistega,
ki bo hodil pred nami in nam kazal pot,
ki bo hodil za nami in pobiral utrujene,
ki bo hodil med nami
in nas vabil k spreobrnjenju.
Dobri Pastir, usliši našo prošnjo.
Ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.

       †       †       †

Papeževa svetovna mreža molitve za november 2022: »Molimo za otroke, ki trpijo, – tiste, ki živijo na ulici, ki so žrtve vojne, sirote – da bi jim bil omogočen dostop do izobraževanja in do doživljanja družinske topline.«

Svetovni dan ubogih, nedelja, 13. 11., že šesti; tokrat pod naslovom: Zaradi vas je Kristus postal ubog. – Nekaj misli iz poslanice papeža Frančiška »Jezus Kris­tus je ... zaradi vas postal ubog« (prim. 2 Kor 8,9). S temi besedami apostol Pa­vel nagovarja prve kristjane iz Korinta, da bi jih opogumil pri njihovih prizadevanjih za solidarnost do bratov in sester v stiski. Svetovni dan ubogih letos prihaja kot zdrav izziv, ki nam pomaga, da se ozre­mo na svoj način življenja in številne oblike revščine okoli nas. – Kako gromo­zansko revščino povzroča nesmiselnost vojne! – Na Pavlovo prošnjo so v Korintu vsak prvi dan v tednu zbirali, kar so lahko prihranili, in vsi so bili zelo radodarni. Od tistega časa dalje vsako nedeljo med obhajanjem svete evharistije delamo enako: zbiramo svoje darove, da lahko skupnost poskrbi za potrebe ubogih. – Ker je Kristus postal ubog za nas, so naša življenja razsvetljena in spremenje­na. Slediti moramo Kristusovi poti uboš­tva, deliti svoje življenje iz ljubezni, lomiti vsakdanji kruh s svojimi brati in sestrami, začenši z najmanjšimi izmed njih, tistimi, ki so prikrajšani za najbolj osnovne živ­ljenjske potrebščine.

Orgelski koncert, v nedeljo, 13. 11., ob 18. uri, v župnijski cerkvi sv. Petra v Trnovem. Nastopa eden najvidnejših slo­venskih orglavcev: Tomaž Sevšek.

Predavanje Vino in kruh v Svetem pismu. V petek, 18. 11., ob 18. uri, v župnijski dvorani v Jelšanah.

Romanje. Teden po naslednji nedelji bo teden Karitas. V sredo, 23. 11., bo roma­nje na Slomškovo Ponikvo, kjer bo sveta maša in srečanje, popoldne pa koncert Klic dobrote v Celju. Vabimo, da se nam pridružite. Na avtobusu je še prostora. Prijave in informacije: gospa Božidara, na tel. 031 281 682.