Avtor: zujelsane Objavljeno: 29. 09. 2022

Osnovne molitve

V imenu + Očeta in + Sina in + Svetega Duha. Amen.


Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
Amen.


Zdrava, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj,
blagoslovljena si med ženami
in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
Sveta Marija, Mati Božja,
prosi za nas grešnike,
zdaj in ob naši smrtni uri.
Amen.


Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj.
Amen.


Sveti angel, varuh moj,
bodi vedno ti z menoj:
Stoj mi noč in dan ob strani,
vsega hudega me brani!
Prav prisrčno prosim te,
varuj me in vodi me.
Amen.


Tebe ljubim, Stvarnik moj,
ti si ohranil me nocoj;
tebi delo posvetim,
dušo in telo izročim.

O Marija, vodi me
po nedolžni poti
in ob smrti pridi mi
z Jezusom naproti.


O Jezus, blagoslovi me,
odpusti grehe moje;
po svoji ljubi Materi
me sprejmi v srce svoje.

Naj v tvojem svetem varstvu spim,
v ljubezni tvoji se zbudim;
in v zadnji uri milost daj,
da pridem k tebi v sveti raj.

Vse dobro staršem vračaj,
v nebesih jim poplačaj.
In vernih duš usmili se,
da bodo tebe gledale.


Kesanje
Moj Bog, žal mi je, da sem grešil
in žalil tebe, ki si moj najboljši Oče.

Trdno sklenem, da se bom poboljšal.
Pomagaj mi s svojo milostjo.
Amen.


O Gospa moja, o Mati moja,
tebi se vsega darujem;
in da se ti vdanega skažem,
ti danes posvetim:
svoje oči, svoja ušesa,
svoja usta in svoje srce,
sebe popolnoma vsega.
Ker sem torej tvoj, o dobra Mati,
varuj me, brani me
kakor svojo last in posest.
Amen.


Pod tvoje varstvo pribežimo,
o sveta Božja Porodnica,
ne zavrzi naših prošenj v naših potrebah,
temveč reši nas vselej vseh nevarnosti,
o častitljiva in blagoslovljena Devica,
naša Gospa, naša srednica, naša besednica!
S svojim Sinom nas spravi,
svojemu Sinu nas priporoči,
svojemu Sinu nas izroči.


Apostolska veroizpoved
Verujem v Boga Očeta
vsemogočnega,
Stvarnika nebes in zemlje.
In v Jezusa Kristusa,
Sina njegovega edinega,
Gospoda našega;

ki je bil spočet od Svetega Duha,
rojen iz Marije Device;
trpel pod Poncijem Pilatom,
križan bil,
umrl
in bil v grob položen;
šel pred pekel,
tretji dan od mrtvih vstal;
šel v nebesa;
sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega;
od ondod bo prišel
sodit žive in mrtve.

Verujem v Svetega Duha;
sveto katoliško Cerkev,
občestvo svetnikov,
odpuščanje grehov,
vstajenje mesa
in večno življenje.
Amen.

Apostolska veroizpoved
(isto besedilo v pregledni tabeli 2 krat po 12 členov, za lažje učenje)

Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, Stvarnika nebes in zemlje.
In v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega;
ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device; trpel pod Poncijem Pilatom,
križan bil, umrl in bil v grob položen;
šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal; šel v nebesa;
sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega; od ondod bo prišel sodit žive in mrtve.
Verujem v Svetega Duha; sveto katoliško Cerkev, občestvo svetnikov,
odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen.