Avtor: zujelsane Objavljeno: 28. 08. 2022

Oznanila - 28. avgust 2022

22. NEDELJA MED LETOM

»In blagor tebi, ker ti ne morejo povrniti; povrnjeno ti bo namreč ob vstajenju pravičnih.« (Lk 14,14)

nedelja
28. 8.

22. nedelja med letom

sv. Avguštin
škof, cerkveni učitelj

Jelšane ob 10.30
     za žive in rajne župljane

ponedeljek
29. 8.

mučeništvo
Janeza Krstnika

Sušak ob 19.00
     živi in rajni dobrotniki

torek
30. 8.

sv. Feliks (srečko)
mučenec

Jelšane ob 19.00
     verne duše v vicah
     darovalka

sreda
31. 8.

sv. Rajmund Nonat
redovnik, kardinal

Novokračine ob 19.00
     + Magda Tomšič in starši
     Kovačič, Novokračine 39 a

četrtek
1. 9.

sv. Egidij (Tilen)

opat

Jelšane ob 19.00
     + Marija Levak
     dar.: Novokrajke

petek
2. 9.

sv. Janez Postivec

carigrajski patriarh

PRVI PETEK

     ►obhajilo na domu
Jelšane ob 19.00
     ++ starši Udovič in Simčić
     Jelšane 29 a

sobota
3. 9.

sv. Gregor Veliki

papež, cerkveni učitelj

PRVA SOBOTA

Jelšane ob 19.00
     + Vladimir Šušanj, obletna
     Dolenje 58

     srečanje za starše šolarjev

nedelja
4. 9.

23. nedelja med letom
angelska nedelja

sv. Mojzes, prerok

Jelšane ob 10.30
     za žive in rajne župljane
     blagoslov šolarjev in šolskih torb

 

Molitev za prihodnjega škofa
(sestavil škof Jurij, ki želi, da jo molimo)

Ti, Gospod, si naš Pastir!
Mi smo tvoje ljudstvo in čreda tvoje paše.
Ti poznaš srca vseh in Ti že veš,
kdo bo prihodnji pastir naše škofije.
Pomagaj nam, da bomo našli tistega,
ki bo hodil pred nami in nam kazal pot,
ki bo hodil za nami in pobiral utrujene,
ki bo hodil med nami
in nas vabil k spreobrnjenju.
Dobri Pastir, usliši našo prošnjo.
Ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.

       †       †       †

Molitev k Devici Mariji

Zdrava, o nebes kraljica,
zdrava, angelov Gospa.
Zdrava, korenina, zdrava, vrata,
iz tebe svetu luč je prisijala.
O, veseli se, Devica
slavna, nad vse krasna,
bodi zdrava, o prelepa,
prosi za nas Kristusa.

       †       †       †

Papeževa svetovna mreža molitve za september 2022: »Molimo, da bi vse dežele sveta iz svoje zakonodaje odstra­nile smrtno kazen, ki predstavlja napad na nedotakljivost in dostojanstvo človeš­ke osebe.«

Sveti Avguštin (28. 8.), škof in eden 4 največjih cerkvenih učiteljev na Zahodu. Imenovali so ga tudi »učitelj milosti«: Božja milost ga je iz zmot privedla do spoznanja resnice in mu dala poguma, da se je od grešnosti obrnil h krepost­nemu življenju. V svojih spisih z izredno jasnostjo razlaga verski nauk. V zname­nitem spisu Izpovedi pa je z vso iskre­nostjo popisal svojo življenjsko pot.

Mučeništvo svetega Janeza Krstnika (29. 8.). S svojo osebnostjo, javnim nas­topom in mučeništvom nam je sv. Janez zgled  možatosti in poguma.

Sveti Gregor Veliki (3. 9.) Eden 4 največjih cerkvenih učiteljev na Zahodu. Znan je po svojih duhovno bogatih raz­lagah Svetega pisma in navodilih za delovanje duhovnikov in škofov.

Začetek veroučnega leta je s sobotnim srečanjem za starše in z nedeljsko sveto mašo (4. 9.) in posebnim blagoslovom. Šolarji naj s seboj k blagoslovu prinesejo tudi šolske torbe.

Dekanijsko romanje na Sveto Goro na molitveni dan za duhovnih poklice v soboto, 10. septembra. Prijave ta teden.

Dar za mašo: Slovenski škofje so določili, da je od 1. septembra 2022 dalje dar za mašo 23 evrov.