Avtor: zujelsane Objavljeno: 1. 02. 2014

Vnesite vaš naslov

O Bedu Častitljivem


Govor Benedikta XVI. v sredo, 18. februarja

Beda se je rodil na severovzhodu Anglije, v Northumbriji leta 672/3. /.../ Sorodniki so ga sedemletnega zaupali v vzgojo opatu bližnjega benediktinskega samostana.

Beda je eden najvidnejših likov izobraženca v zgodnjem srednjem veku. /... /Svoje najpomembnejše delo, Historia ecclesiastica gentis Anglorum je sklenil s temi besedami: »Prosim te, ljubi Jezus, ... naj po tvoji naklonjenosti nekega dne dospem do tebe, ki si vir vsake modrosti in vedno ostanem pred tvojim obličjem.« Smrt ga je dohitela 26. maja 735, na vnebohod. /.../

Dogodki Stare in Nove zaveze gredo vštric, so pot proti Kristusu, čeprav sta izraženi vsaka s svojimi znamenji (to imenuje concordia sacramentorum). Šotor zaveze, ki ga je postavil Mojzes v puščavi, prvi in drugi jeruzalemski tempelj so podobe Cerkve, novega templja, ki je zgrajen na Kristusu in apostolih z živimi kamni, spojenimi z ljubeznijo Duha. In kakor so k zidavi starega templja prispevali tudi poganski narodi, ... tako gradnji Cerkve prispevajo apostoli in učitelji, ki prihajajo ... iz novih ljudstev, med katerimi Beda z veseljem navaja Iro-Kelte in Anglo-Sase. Sveti Beda vidi, kako raste vesoljnost Cerkve, ki ... jo sestavljajo vse kulture sveta, ki se morajo odpreti Kristusu in najti v njem svoj cilj.

V Homilijah ... razvija pravo mistagogijo in uči vernike, da bi veselo obhajali skrivnosti vere ..., ko pričakujejo njihovo polno razodetje ob Kristusovi vrnitvi, ko bomo s poveličanimi telesi smeli v darovanjski procesiji vstopiti v večno božjo liturgijo v nebesih ... Beda uči, da zakramenti uvajanja v krščanstvo vsakega vernika naredijo »ne le za kristjana, ampak tudi za Kristusa«. Vsakič, ko verna duša sprejme in z ljubeznijo ohrani božjo besedo, tako kot Marija na novo spočne in rodi Kristusa. In vsakič ko neka skupina novokrščenih prejme velikonočne zakramente, se Cerkev »samo-poraja«, ... postaja »božja Mati«, ko je soudeležena pri rojevanju njegovih otrok po delovanju Svetega Duha.

Beda v Razlagi Visoke pesmi predstavi Sinagogo in Cerkev kot sodelavki pri širjenju božje besede. Kristus kot ženin hoče delavno Cerkev, »ožgano z napori evangelizacije« - očiten je namig na besede iz Visoke pesmi (1,5), kjer nevesta reče: »Nigra sum sed formosa« (Ožgana sem, a lepa) –, pripravljena obdelati druge njive ali vinograde in postaviti med novimi ljudstvi »ne le začasne kolibe, ampak stalno bivališče«, to je včleniti evangelij v družbeno tkivo in v kulturne ustanove ... Trdi, da pozna veliko vernikov ..., »ki so sposobni brezgrajnega vedenja; ki bi lahko, če se jih primerno spremlja, vsak dan pristopili k obhajilu« (Epist. ad Ecgberctum, ed. Plummer, str. 419).

Beda je bil že za življenja na glasu svetosti in modrosti, kar mu je zaslužilo naziv »Častitljivi«. Tako ga je imenoval tudi papež Sergij I. ... Po smrti so se njegovi spisi močno razširili po njegovi domovini in po vsej evropski celini. Veliki misijonar Nemčije, škof Bonifacij (+754) je večkrat prosil ... za prepise njegovih del ... Beda je s svojimi deli učinkovito prispeval k izgradnji krščanske Evrope ... Molimo, da bi bilo tudi danes takih osebnosti Bedovega kova, da bi ohranjale zedinjeno vso celino; molimo, da bi mi vsi bili pripravljeni znova odkrivati svoje skupne korenine, da bi bili graditelji globoko človeške in pristno krščanske Evrope.

Prevedel br. Miran Špelič Celotno besedilo je dostopno na spletu na strani www.druzina.si